Kommunevalg 2015 mandag

Da er det dag nummer 2 for å stemme på Miljøpartiet De Grønne i lokalvalget i Ski