Aksel G Roksti

1. kandidat

Fakta om Aksel

  • Jeg ble farfar til Matilde for ett år siden og da gikk det opp for meg at en tidshorisont på for eksempel 30 år var kortsiktig. Lille Matilde kan regne med å bli 100 år og oppleve det neste århundre med god margin. For første gang så jeg det nødvendig å melde meg inn i et politisk parti. Og valget var lett. Jeg er Matildes representant! Inntil jeg gikk av med pensjon så har jeg de senere årene vært ansatt i Jernbaneverket som prosjektleder og som kontraktadministrator. Frivillighetsmelding: Norges Musikkorpsforbund Akershus, Ski musikkråd, Akershus musikkråd og Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd. Voksenopplæringsforbundet i AkershusKorpsnett Norge, Styreleder og gründer. Komiteen for Millenium markeringen, Markeringen 2015, Leder av Brukerråd kultur. 17 mai Hovedkomiteen, Frivillighet Norge, utvalg for lokalt samarbeid mellom frivilligheten og kommunene.