Jon-Finngard Moe

3. kandidat

Fakta om Jon-Finngard

  • Jeg kommer opprinnelig fra Jaren på Hadeland og flyttet til Ski i 2009. Her bor jeg sammen med kone og to barn. Til daglig jobber jeg som avdelingsleder i IKT-sikkerhetsfirmaet Mnemonic. Er utdannet sivilingeniør innenfor kommunikasjons-teknologi på NTNU. Jeg er opptatt av å beholde jorda som et sted der mennesker kan leve i lang tid fremover. Herunder spesielt makroøkonomi, og hvilken avgjørende betydning dagens økosystem har for menneskets livsgrunnlag på jorda. På lokalt nivå betyr dette redusert materielt forbruk, vern og bærekraftig bruk av våre naturressurser, utbygging av kollektivtransport og bysentra i et 100 til 1000 årsperspektiv. Miljøpartiet de Grønne er slik jeg ser det det eneste partiet som per i dag fører en realistisk politikk, som kan føre til at jorda blir et godt sted å være mennesket på i mange generasjoner fremover.