Åpent møte i Ski med Rasmus Hansson

rasmus

 Åpent møte i Ski med Rasmus Hansson,  stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne:

Hva innebærer det grønne skiftet for Follo og Oslofjord-regionen?

Et møte med en av Norges aller mest spennende politikere om grønne, klimavennlige byer og tettsteder i et Akershus med mer rovdyr, grønne lunger og sterkere jordvern!

 

Mandag 9. februar 2015.
Tid: klokken 19.00 – 21.00. Ankomst fra 18.30.
Sted: Rådhusteateret i Skihttp://www.raadhusteatret.no/

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De grønne, kommer denne mandagen på besøk til Follo for å snakke om noen av de viktige grønne utfordringene og mulighetene i vår region.

MDG sier ja til mer ulv, gaupe og andre rovdyr i Akershus. Dette gir selvfølgelig ulike utfordringer i en region som har mye landbruk og som blir stadig tettere befolket, så hvorfor bør vi likevel ønske det velkommen?

Miljøpartiet De Grønne ønsker nasjonalpark i Østmarka og at flere områder i Akershus og Oslo-regionen får vern som naturreservater. Særlig siden det er ventet opp mot 400.000 nye mennesker i Oslo og Akershus de neste 20 årene mener MDG at det er viktig å ta vare på den naturen, og ikke minst villmarken, som fortsatt finnes.

Men når vi også mener at jordvernet må praktiseres langt strengere, hvordan møter vi så den forventede befolkningsveksten? Hvordan skaper vi byer og tettsted som har plass til flere mennesker, uten at vi av den grunn lager asfalt- og betongørkener?

Rasmus Hansson vil her fortelle hva en grønn omlegging av Akershus innebærer, og hvilken rolle kommunene har i det grønne skiftet som må skje for at vi skal kunne møte klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Nå er MDG på vei inn fylkestinget og de fleste kommunestyrene i Akershus. Hva er hovedsakene vi da vil ta opp?

Fortsatt strømmer det folk til partiet – mennesker som vil slutte opp om det de ser som det viktigste politiske prosjektet i vår tid, nemlig å utvikle en poltikk som tar utgangspunkt i naturens bæregrenser og hvordan vi kan skape et samfunn som også ivaretar neste generasjon. På grunn av veksten trenger vi mange nye mennesker som vil være med å løfte partiet videre i styrer og på kommunevalglisten – eller på andre måter.

På MDGs hjemmeside, https://www.mdg.no/ , kan du lese mer om hva partiet står for, og enkelt melde deg inn, om du har lyst til å bli aktiv eller om du bare har lyst til å støtte opp under et grønnere Akershus .

I tillegg til Rasmus vil du på møtet treffe Øyvind Solum, som er førstekandidat til fylkestinget for Akershus MDG og kommunestyrerepresentant på Nesodden, og du vil treffe Marthe Arnesen, som er leder for Ski MDG.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte, både medlemmer og ikke-medlemmer.