LANDSMØTE: Dette vedtok De Grønnes landsmøte lørdag

sign direction economy - environment

De Grønnes landsmøte er godt i gang i Stavanger, og mange saker har blitt vedtatt innen miljø, redusert forbruk og livskvalitet. For de av dere som ikke helt har klart å henge med i nyhetsflommen fra landsmøtet kan her lese en oppdatering av saker som er vedtatt.

En ny boligpolitikk

De Grønnes landsmøte vedtok en fempunkts tiltakspakke for en ny boligpolitikk, som inkluderer en begrensning av rentefradraget over selvangivelsen til maks 3,5 millioner kroner, en tredobling av boligbygging til studenter, samt to milliarder kroner i økte rammer til Husbanken. De Grønne mener den kraftige prisveksten på boligmarkedet bidrar til å drive en gjelds- og forbruksspiral. I tillegg til at mange ikke har råd til å kjøpe sin egen bolig, bidrar prisveksten også til å binde opp kapital som heller kunne blitt investert i det grønne skiftet.

Vil ha søndag som fridag

Landsmøtet slo også fast at søndagene fortsatt bør være fridager for hoveddelen av norsk arbeidskraft.

«Regjeringens forslag om søndagsåpne butikker har åpenbart store negative miljømessige og familiepolitiske konsekvenser. De Grønne ønsker ikke et samfunn som skrur opp tempoet enda mer når det kommer til økt omsetning og økt forbruk. Et samfunn åpent for rekreasjon og økt livskvalitet er vanskeligere å oppnå når arbeidspresset øker», heter det i resolusjonen.

Partiet går også mot forslaget om å la kommunene bestemme lokalt om butikkene skal være åpne på søndager.

Vil ha inkluderende byrom

Offentlige rom skal være mer enn markedsplasser og grå gjennomfartsårer, mener De Grønne. På landsmøtet i Stavanger vedtok partiet et forslag om å fjerne reklame fra offentlige rom, sammen med tiltak for å forbedre felles byrom, som gatemøbler, drikkefontener, offentlige toaletter o.l.

«Vi ønsker å skape et samfunn hvor alle føler seg ønsket og velkommen, uavhengig av alder og økonomiske og fysiske forutsetninger. For å nå dette målet er det et nødvendig skritt på veien å gjøre byrommene til trivelige allmenninger», heter det i resolusjonen som ble vedtatt.

Nei til E18 vestover fra Oslo

Forslaget fra Oslo, Bærum og Akershus MDG om å stanse planlegging av ny E18 vestover fra Oslo, ble også vedtatt av landsmøtet.

Den planlagte utbyggingen av ny E­18 Vestkorridoren bryter med klimaforliket fra 2012 og vil ikke løse trafikkproblemene. Miljøpartiet De Grønne vil skrote det rådyre monsterprosjektet og satse istedenfor på klimasmart samferdsel.

For de 40 milliarder kronene som er planlagt brukt på veien, kunne Oslo og Akershus fått nye t-baneruter og sentrumstunnel i Oslo, Fornebubane, nye trikketraseer og et sammenhengende nettverk av sykkelveier.

Nei til retusjert reklame

Partiets talsperson Hilde Opoku brukte store deler av sin tale på sammenhengen mellom forbruks- og perfeksjonsjag og økningen i psykiske lidelser blant befolkningen. Dette ble fulgt opp i debatten rundt en resolusjon om å merke retusjert reklame, sendt inn av Bærum MDG og Grønt Kvinnenettverk.

Retusjert reklame fører til skjønnhetspress på kvinner og menn i alle aldre og bidrar til å gjøre særlig unge mennesker usikre på om de er gode nok, mener De Grønnes landsmøte, som gikk inn for at all retusjert reklame må merkes.

10.000 syriske flykninger

Tidligere på lørdag vedtok Miljøpartiet De Grønnes landsmøte å ta i mot minst 5.000 flyktninger i 2015 og 5.000 i 2016. I tillegg gikk partiet inn for å bevilge en ekstra milliard i nødhjelp til nærområdene rundt Syria i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Jernbanereform

Partiet vedtok også at den kommende jernbanereformen må handle om økte bevilgninger til ny infrastruktur, i stedet for å privatisere driften av jernbane.

Følg gjerne med Miljøpartiet de Grønne i Ski sin Facebook side for oppdaterte nyheter fra Landsmøtet, den finner du her.

Eller følg med direkte fra landsmøtet i Stavanger på vår stream som ligger på sidene til Miljøpartiet De Grønne her.