Nytt styre i MDG Ski & økt aktivitet i lokallaget

Tirsdag 11. mars 2014 hadde MDG Ski årsmøte på den Blinde Ku hvorpå et nytt styre ble enstemmig valgt.

Presentasjon av det nye styre

Marthe Arnesen (styreleder) er et nytt tilskudd til MDG og er ei svært engasjert og initiativtakende dame med sterke meninger. Hun kom nylig tilbake fra Brussel hvor hun jobbet med samfunnsansvar og bærekraftig utvikling av internasjonale selskaper. Hun har en mastergrad i Industriell Økologi og er derfor opptatt av biologisk mangfold, fornybar energi, livskvalitet fremfor unødig forbruk, samt mer forskning på sprøytemiddelbruken i Norge og påvirkningen dette kan ha på helse. Marthe ønsker å jobbe for et levende Ski sentrum og å engasjere befolkningen i Ski til å tenke litt mer miljø og økologi i hverdagslivet.

Geir Martin Hynne (sekretær) er en gammel traver i MDG miljøet og ønsker å fortsette sin innsats for Ski MDG. Han har hatt ulike verv innenfor MDG de siste 4 år, blant annet i styret for Akershus MDG. Han er Siv. Ing Data og tidligere lærer. Han jobber i dag for Kikora med læremidler i matematikk for grunnskole og videregående. Geir er svært opptatt av frihet på internett.

Jon-Finngard Moe (kasserer) er også en engasjert nykommer innenfor MDG. Han er Siv. Ing Kom. Tek og jobber som avdelingsleder i mnemonic, et firma som utelukkende jobber med IKT-sikkerhet. Jon-Finngard er engasjert i klima- og forurensningsspørsmål, og ønsker en mye større satsing på fagmiljø og bærekraftige bedrifter innenfor grønn industri og energi. Videre brenner han for at kollektivtransport skal bli det selvsagte alternativet der det er tilgjengelig. Jon-Finngard er også opptatt av levende lokalmiljø, og vil jobbe for at byarealet i Ski og omegn primært skal være bygget for mennesker og ikke biler.

Økt aktivitet i lokallaget fram mot 2015

Det nye styret ønsker å øke medlemsmassen, aktivitetsnivået og synligheten av MDG Ski. Dette vil gjøres gjennom blant annet økt aktivitet på sosiale medier, innlegg i lokalaviser, fremmøte på kommunestyremøter og vervestand. Ski MDG kan i dag skilte med 30 medlemmer, noe som er en økning på ca. 50 prosent siden 2013. Styret håper de planlagte aktivitetene utover 2014 vil fortsette økningen av medlemmer og  interessen for Miljøpartiet de Grønne både lokalt og nasjonalt.

Vi ser fram til en spennende utvikling av lokallaget fram mot Kommunestyrevalget 2015.