Hva vi gjør

De Grønne i Ski ønsker å gjøre Ski til et grønnere og bærekraftig lokalsamfunn, med fokus på livskvalitet, folkehelse og miljøvennlige hverdagsvalg.

Flere av lokallagets medlemmer deltar som publikum og obsevatører på møtene til kommunestyretformannskapet og diverse utvalg. Disse er alle åpne for publikum og vi prøver å møte for å følge med på hva som skjer politisk i Ski Kommune, og for å forberede oss til lokalvalget i 2015. Vi satser på et grønt gjennombrudd i Ski!