Styret

27. april 2015

Her er styret i Miljøpartiet De Grønne Ski i 2016

Leder: Kristian Kallevik (velges for to år)

Nestleder: Marthe Arnesen (fortsetter i sitt andre år)

Sekretær: Torill Anna Mangerud (velges i to år)

Kasserer: Jon-Finngard Moe (fortsetter i sitt andre år)

Styremedlem: Aksel Roksti (fortsetter i sitt andre år)

Styremedlem: Wiggo Knutsen (velges for to år)

1. vara: Ragnhild Blomseth

2. vara: Mari-Anne Knutsen