Kommunevalg 2015 Søndag

Da er dagen kommet for å stemme på Miljøpartiet De Grønne i lokalvalget i Ski