Innlegg i Aftenposten

MDG Ski er opptatt av pendlerene i regionen. Et innlegg om dette skrevet av styremedlem Jon-Finngard Moe ble publisert her på aftenposten.no 15 mai 2015.

Flytoget er ikke viktigst

Skal Flytoget ha noen som helst legitimitet i sine ønsker, må de åpne togene sine for pendlere.

Flytoget gir inntrykk av å klage på seg selv i Aftenposten 12.mai. Årsaken er at Flytoget føler seg «forskjellsbehandlet» sammenliknet med NSB når det gjelder tilgang for sine tog gjennom den overbelastede Oslotunnelen. Flytoget klager over at Flytogene av og til kan bli fulle.

Rushtid

Hvilken virkelighet Linda Silseth i Flytoget lever i vites ikke, men togpendler er hun trolig ikke.

Vi som er avhengig av å ta toget for å komme oss til og fra jobb hver dag er smertelig klar over overbelastningen i Oslotunnelen.

Overfulle tog i rushtiden er normalen. Flytoget har tidligere klaget på forskjellsbehandlingen og delvis tapt (SJT – 12.12.2013). Jernbaneverket begrunner prioriteringen av NSB med at dagens løsning, med prioritering av NSB, totalt sett vil gi færre passasjerer tvunget over på veg.

Kapasiteten

Flytoget nekter samtidig passasjerer å stige av togene sine før Gardemoen. Dette helt uavhengig av om togene er fulle eller ikke.

De bidrar på den måten til en ineffektiv trafikkavvikling, der de tvinger flere reisende over på vei.

Flytoget må innse at ikke alt dreier seg om transport til og fra Gardermoen.

Kapasiteten i Oslo-tunnelen er satt til maksimalt 20 tog i timen. Flytogets krav om 30 prosenten av kapasiteten forbeholdt én destinasjon henger ikke på greip. (Dette kommer i tillegg til NSBs to til tre tog i timen som også stopper på Gardermoen).

Legitimitet

Flytoget må innse at ikke alt dreier seg om transport til og fra Gardermoen, men at de inngår i et helhetlig kollektivtilbud i Østlandsregionen.

Skal Flytoget ha noen som helst legitimitet i sine ønsker, må de åpne togene sine for pendlere og ja, faktisk kunne glede seg over at at enkelte tog er fulle.