Års -og nominasjonsmøte, 16. Mars

1948105_951395068205860_1366518624578509350_n

Vi ønsker velkommen til årsmøte og nominasjonsmøte! Det bys på økologisk kaffe/te, kake og frukt.

Foreløpig dagsorden for årsmøte:

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere årsmøteprotokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av årsberetning 2014
4. Godkjenning av regnskap 2014
5. Godkjenning av planer for 2015
6. Godkjenning av budsjett 2015
7. Valg av styre for 2015
8. Nominering til og godkjennelse av lokallagets liste til kommunevalget 2015 – 10 topp motiverte og kvalifiserte nærmiljøentusiaster!
9. Forslag til endrede vedtekter for Ski MDG
10. Eventuelle innkomne saker, inkludert resolusjoner.

Møteleder: TBD

Nominasjonskomite: Øyvind Solumn

Årsmøtet finner sted på Waldemarhøy(Waldemarhøyveien 13), og er kun åpent for medlemmer. Agenda med sakspapirer vil bli sendt ut via epost 2 uker før møtet. Møtet er på mandag 16. mars klokka 19.

NB: Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet. Vi oppfordrer alle medlemmer til å betale årets kontingent i god tid før møtet.